Hypnotherapie : een therapie die werkt

 
Bij sommige problemen, psychisch of lichamelijk, die onduidelijk, hardnekkig of ingewikkeld zijn, schieten gangbare vormen van psychotherapie wel eens te kort. De oorzaak van de problemen ligt dan gewoon dieper. Hypnotherapie kan hier dan een oplossing bieden omdat door gebruik van hypnose juist diepere innerlijke processen naar boven gehaald kunnen worden.

Door doelmatige bijsturing in deze processen kan men het eigen leven en de eigen gevoelens een positieve richting geven. Het is daarbij verrassend hoe snel hypnotherapie effect kan bereiken.

De meeste mensen merken de veranderingen al na enkele zittingen!

De gemiddelde duur van de hypnotherapie in Amsterdam is rond 10 zittingen.

Hypnotherapie Amsterdam